Dagelijks Evangelie

21. February 2020 : Vrijdag in week 6 door het jaar
H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
dailygospel_logo
Lezing uit de brief van de apostel Jacobus 2,14-24.26.

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden.
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen: 'Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed',
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.
Misschien zal iemand zeggen: 'Gij hebt de daad en ik heb het geloof.'
Dan antwoord ik: 'Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.'
Gij gelooft dat er slechts een God is? Uitstekend; ook de boze geesten geloven dat, en sidderen!
Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is?
Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht?
Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volko­men werd.
Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtig­heid aangere­kend; en hij werd Gods vriend genoemd.
Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof.
Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.

Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
die met liefde heeft voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.
Welvaart en rijkdom bewonen zijn huis,
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de duisternis,
genadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 8,34-38.9,1.

Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloo­chenen en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evange­lie, zal het redden.
Wat voor nut heeft het voor een mens de hele wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven?
Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven?
Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht, zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen, wanneer Hij, vergezeld van de heilige engelen, komt in de heerlijkheid van zijn Vader.'
Hij sprak tot hen: 'Voorwaar, Ik zeg u: onder de hier aanwezigen zijn er die de dood zullen ervaren, voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.'

Wie zijn leven omwille van Mij verliest, zal het vinden
H. Gertruida van Helfta (1256-1301), benedictines

Oefeningen VII, SC 127 (vert.M.Molenaar M.S.C)

O kostbaarste dood, gij zijt mijn hoogste geluk dat mij ten deel valt. Dat toch mijn ziel in u haar nestje mag vinden, mocht toch uw levenbrengende stroom mij geheel omspoelen. O dood, die het eeuwig leven zijt, laat mij toch altijd hopen onder uw vleugelen. O heilzame dood laat mijn ziel toch verblijven te midden van uw glanzende schatten. O allerkostbaarste dood, gij zijt mijn duurste aanwinst. Neem toch geheel mijn leven in u op en doe mijn dood in u verzinken.

O levenbrengende dood, laat mij toch wegsmelten onder uw vleugelen. O dood, oorsprong van leven, dat uw zoete levenwekkende vonk voor altijd in mij mag gloeien. O dood mijn hart zo dierbaar, gij zijt het geestelijk vertrouwen van mijn hart. Gij innig beminde dood in u is al het goede voor mij weggelegd. Wil toch goed voor mij zorgen, opdat ik mag sterven in de zoete rust van uw schaduw.

O allerbarmhartigste dood, gij zijt het hoogste geluk in mijn leven. Gij zijt mijn beste deel. Gij zijt mijn rijkste verlossing. Gij zijt mijn uitgelezen erfdeel. Omhul mij toch geheel en al, verberg in u geheel mijn leven, begraaf mijn dood in u. O dood mijn hart zo dierbaar, bewaar mij dan voor eeuwig in uw vaderlijke liefde, tot aanwinst en bezit voor altijd.

Kontakt Sassenberg

Pfarramt Sassenberg
Pfarrer Andreas Rösner

Fr. Susanne Schlatmann
Langefort 1
  02583 - 300 310
Öffnungszeiten: 
Mo., Di, Do. + Fr:.   9.00 – 12.00 Uhr
Mo. – Mi.:  15.00 – 17.00 Uhr

  Mail an das Pfarramt senden...

Kontakt Füchtorf

Pfarrbüro Füchtorf
Pastor Norbert Ketteler

Fr. Martina Wiegert
Kirchplatz 3
  05426 - 93 30 93
Öffnungszeiten: 
Mo. + Mi.:  9.00 – 11.00 Uhr
Do. 15.00 – 17.00 Uhr

Mail an das Pfarrbüro senden...

Anmeldung (Intern)